Seuran arvot

 

Seuran arvot

Vastuuntunto: Yritysläinen hoitaa velvoitteensa yksityiselämässään ja seuratoiminnassa vastuuntuntoisesti.

Oppiminen: Joukkueessa jokaisen tavoitteena on oppia ja kehittyä yksilönä ja osana joukkuetta.

Kunnioitus: Jokaisen tulee kunnioittaa muita pelaajia, tuomareita, valmentajia ja vanhempia.

Rehellisyys: Reilu urheiluhenki on Yritys-pelaajan tavaramerkki.

Kasvatuksellisuus: Seura painottaa toiminnassaan kasvatuksellisia näkökohtia; Nuori Suomi –ideologiaa.

Positiivisuus: Yritysläinen ”kantaa paitaansa” positiivisella ylpeydellä niin pelikentällä kuin sen ulkopuolellakin.